Košarica Količina:

0


Iznos:

0,00

Načini plaćanja

Mogućnosti plaćanja na internetskoj trgovini su:

  • uplatom na račun poduzeća Bambini d.o.o. (prema predračunu),
  • sa kreditnom karticom (Mastercard, Visa, Diners).

U slučaju plaćanja na račun elektronskom poštom ćete zaprimiti predračun- s odmakom, kada će vaša narudžba biti pregledana i potvrđena. Rok za uplatu predračuna je 3 radna dana od zaprimanja predračuna, u suprotnom se narudžba stornira. Kada je predračun u cijelosti plaćen roba će vam biti dostavljena. Ako će predračun biti djelomično plaćen, roba ostaje u vlasništvu Bambini d.o.o. do konačne uplate.

Cijene

Cijene su važeče u trenutku predaje narudžbe, odnosno do objave novog cjenika na internetskoj stranici, koji se može dnevno mijenjati.

Cijene su važeće pod gore navedenim uvjetima. Unatoč velikom trudu kako bismo osigurali najnovije i točne podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni krivi. U tom slučaju ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, uslužitelj će kupcu omogućiti odstupanje od kupovine, a ujedno će mu ponuditi i rješenje koje će zadovoljiti i uslužitelja i kupca.

Kupoprodajni ugovor između uslužitelja i kupca sklopljen je u trenutku kada uslužitelj potvrdi narudžbu. Od tog trenutka sve su cijene i drugi uvjeti fiksirani i vrijede i za uslužitelja i za kupca.

Ponuditelj kupcu izdaje račun u trajnom obliku, sa specifikiranim troškovima i uputama, kako se od kupnje može odustati i vratiti artikle ako je to potrebno i moguće.Kupac je dužan provjeriti ispravnost podataka na računu i o eventuelnim pogreškama obavijestiti prodavača u roku 8 dana od zaprimanja računa. Reklamacije koje su predane izvan roka neće biti uvažene.